Instytut

Misja

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN to unikatowe w skali Polski i Europy interdyscyplinarne centrum naukowe prowadzące badania łączące obszary chemii, biologii i informatyki. Główna tematyka prowadzonych prac obejmuje syntezę oraz badania struktury i funkcji kwasów nukleinowych, białek i ich komponentów. Kształcenie doktorantów odbywa się w Poznańskiej Szkole Doktorskiej i na Studium Doktoranckim ICHB PAN. Przy Instytucie afiliowane jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Historia

Początków ICHB PAN należy szukać w 1969 r., gdy prof. Maciej Wiewiórowski utworzył Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych PAN. Drugą kluczową datą jest rok 1974, w którym zakład prof. Wiewiórowskiego przeniósł się do własnej siedziby przy ul. Noskowskiego 12/14, gdzie w dalszym ciągu zlokalizowane są główne budynki współczesnego Instytutu. Czytaj więcej ...

Teraźniejszość

ICHB PAN należy obecnie do największych instytutów PAN. Zatrudnia ok. 784 osób, z czego ok. połowa to pracownicy PCSS. Badania naukowe prowadzi ok. 129 naukowców, wspiera ich ok. 86 pracowników naukowo-technicznych i ok. 80 doktorantów. W ICHB PAN działa 32 zakładów naukowych i 13 pracowni specjalistycznych. Ponad połowa kierowników tych jednostek to młodzi, dynamiczni pracownicy naukowi, z których część jest jeszcze przed habilitacją. Czytaj więcej ....

ICHB PAN w liczbach

Kształcenie doktorantów

Szkoła doktorska

W 2019 r. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Dendrologii PAN, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN i Instytut Genetyki Roślin PAN założyły Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk (PSD IPAN).

Rekrutacja do PSD IPAN odbywa się w trybie ciągłym, w powiązaniu z uzyskiwanym finansowaniem projektów badawczych. Doktoranci ICHB PAN kształceni są w dwóch dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki biologiczne.

Studium doktoranckie

Środowiskowe Studium Doktoranckie ICHB PAN powstało w 1993 r. i prowadzi kształcenie o profilu biologicznym i chemicznym. Uczestnicy ŚSD ICHB PAN wykonują swoje prace doktorskie w jednostkach naukowych Poznania i Wielkopolski, m.in. w:

  • Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN
  • Instytucie Dendrologii PAN
  • Instytucie Genetyki Człowieka PAN
  • Instytucie Genetyki Roślin PAN
  • Instytucie Ochrony Roślin PIB

Finansowanie projektów

Logo Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

tel.: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora
tel: (+48) 61 852 89 19
e-mail: sekretariat.dyrektora@ibch.poznan.pl